Hva er fristen for å klage på eiendom?

Fristen for å klage på en feil eller mangel ved en eiendom er inntil 5 år. Du må likevel klage innen ca 2 måneder etter at du oppdaget feilen eller mangelen. En fersk dom fra Høyesterett gir sier at kjøper må være rask på foten med å klage.

Ifølge en dom i Høyesterett nylig er det er blitt vanskeligere å nå frem med en klage, hvis du ikke klager i tide.

Kjøperne klaget i desember året de kjøpte.
De krevde prisavslag, men vant ikke frem mot selger og eierskifteforsikringen i tingrett og lagmannsrett. Kjøperne tapte i Høyesterett, som ikke mente at eiendommen fra 1976 var i vesentlig ringere stand enn de hadde grunn til å regne med, slik lovens krav er.

Krav om prisavslag må fremmes innen fem år. Men er feil og mangler først funnet, mener Høyesterett at det er få grunner til å gi lenger klagefrist enn to måneder.

Eiendomskjøpere må ikke å være redd for å klage eller vise til hva utbedring kan koste, om de oppdager skjulte feil og mangler.

Det er en totalvurdering som skal foretas, om det er vesentlige avvik mellom forventningene som kjøper har grunn til å ha og boligens virkelige tilstand. Det nye er at domstolene ikke viser nåde overfor kjøpere som nøler. Klager på feil og mangler må være skriftlige og fremmes så raskt som mulig.

Kravet om at manglene må være vesentlige, gjelder ikke om selger har holdt tilbake opplysninger. Selgers opplysningsplikt går foran kjøpers undersøkelsesplikt.

Kontakt gjerne Eiendoms-Advokat.no om du har spørsmål eller lurer på noe om dette.

Spør oss nå

  • Skriv inn nøyaktig og detaljert, så får du et best mulig svar.
  • Du får svar innen 5 dager. 
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut