Mangel ved ny bolig

Hva gjør jeg når min nye bolig har mangel?

Kjøp av bolig er en av de store investeringene man gjør i løpet av livet. Dessverre går ikke kjøp av ny bolig alltid problemfritt. Artikkelen inneholder noen korte råd om hva en kjøper bør gjøre når den nye boligen har mangler.

Hvilken lov regulerer kjøp av ny bolig?

Kjøp av ny bolig reguleres av Lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad med mer nr. 43 fra 13.juni 1997. Denne loven regulerer også kjøp av ny borettslags leilighet.

Denne loven regulerer forbrukerkjøp av ny bolig. Det er forbrukerkjøp når privatperson kjøper ny bolig av en entreprenør/selger som driver næringsvirksomhet.

En entreprenør/selger kan ikke i kjøpeavtalen avtale ugunstigere vilkår for forbrukeren enn det loven gir. 

Hva er en mangel ved den nye boligen?

Utgangspunktet for å vurdere om boligen har en mangel er avtalen mellom kjøperen og entreprenøren. Boligen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med avtalen.

Dersom avtalen mellom kjøper og entreprenør ikke regulerer spørsmålet, eller det er avtalt noe som er ugunstigere enn lovens regler, blir utgangspunktet for mangel vurderingen loven sine regler.

Det foreligger en mangel dersom entreprenøren ikke har fulgt faglig god utføring.

Det foreligger også en mangel dersom entreprenøren har gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger. Uriktige eller mangelfulle opplysninger er bare en mangel dersom opplysningene har virket inn på avtalen. Det vil i praksis bety at dersom kjøperen ville ha betalt like mye for boligen om kjøperen hadde fått opplysningene, foreligger ingen mangel.

Det er i tillegg en mangel dersom boligen ikke er i samsvar med offentligrettslige krav. Med offentligrettslige krav menes f.eks. krav til elektrisk anlegg og ildsteder.

Når må mangelen foreligge?

Mangelen må foreligge når kjøperen overtar boligen fra selgeren. Kort sakt på tidspunktet for overtakelsen av boligen.

Hva gjør jeg når jeg oppdager at boligen har en mangel?

Kjøper må reklamere for ikke å tape sin rett til å fremme et mangelskrav.

Loven gir en reklamasjonsfrist på fem år etter overtakelsen. Entreprenøren kan ha påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid, f.eks. i form av en garanti.

Selv om loven har en fem års absolutt reklamasjonsfrist må du reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Spør oss nå

  • Skriv inn nøyaktig og detaljert, så får du et best mulig svar.
  • Du får svar innen 5 dager. 
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut