Våre advokater bistår med entreprise, byggetvister og kontrakter

Har du et problem innen entreprise? Kontakt gjerne oss, så kan vi bistå med fagkyndig ekspertise for å finne en løsning. Bygnings- og entrepriserett er et sentralt område for oss. Bygge- og anleggsnæringen i Norge omsetter for omtrent flere hundre milliarder kroner hvert år. Ved konflikt er det avgjørende med god bistand fra eiendoms-advokater.

Bygg- og anleggsmarkedet har vært inne i en periode med høyt tempo. Vi stiller opp på kort varsel og bistår for å sikre enten ditt krav eller prosjektets fremdrift. Vårt råd er ha fokus på god  styring og sikring mot betalingsvansker både i egen og kontraktsmotpartens bedrift. I begge situasjoner er det av særlig viktighet den juridiske kompetansen er tilstede. God rådgivning og bistand krever både kjennskap til klientens virksomhet og til de rammebetingelser.

Vi kan bistå med
• Utarbeidelse eller kvalitetssikring av kontrakter, kontraktsdokumenter og varslingsskjemaer 
• Etablering av kontraktsstrategier 
• Løpende oppfølging av prosjekter
• Risikovurderinger av kontrakter/prosjekter 
• Deltakelse i forhandlinger 
• Oppmannsoppdrag 
• Prosessoppdrag

Anbudsprosessene og kontraktene blir stadig utviklet. Retningen går i å gjøre prosessene og kontraktene mer formelle og faren for å bli påført tap øker. For å unngå tap er det viktigere enn noen gang å ha god kjennskap til kontraktens bestemmelser, regelverk forøvrig og praksis. Spør oss gjerne om råd.

Som eiendoms-advokater ser vi det som vår oppgave å hindre at tap oppstår. Jo senere vi kommer inn i byggeprosessen, jo mer sannsynlig er det at tvisten er et faktum. De fleste er i dag tjent med å søke advokatbistand av både forut for og under gjennomføringen av anbudsprosessene og entreprisekontraktene.

Spør oss nå

  • Skriv inn nøyaktig og detaljert, så får du et best mulig svar.
  • Du får svar innen 5 dager. 
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut