Advokat som styreleder

Et styrelederverv er en stort ansvar. Ikke bare skal man sørge for de lovpålagte plikter men man har også et ansvar hvis ting går feil. Nettopp dette ansvaret er blitt skjerpet de senere årene. Derfor velger stadig flere styrer i boligsameier å engasjere profesjonelle styreledere.

Advokater er et eksempel på en profesjonell som kan påta seg å være profesjonell styreleder. Og det koster mindre enn man tror. Samtidig er man trygg på at lover og forskrifter blir ivaretatt og at man har noen andre enn styret som kan ta ansvaret hvis ting skulle gå galt.

En advokat som styreleder vil sørge for at sameiet følger de lover og regler som de er pålagt. Dette vil selvsagt gjøre at dere som styremedlemmer og sameiere i boligsameiet kan føle dere trygge på at ting går riktig for seg.

Vi har god erfaring med at man både kan fungere som

  • en forhandler ved uenighet / konflikter
  • komme med forslag på nøytrale løsninger
  • sørge for at sameiet ikke kommer i økonomisk uføre
  • sameierne har en å henvende seg til (utenom styret)
  • gjennomgå avtaler med leverandører for å sikre at avtalene er gode for sameiet
  • håndtere kommunikasjon på en profesjonell måte med eksterne for å avlaste styret

Våre advokater kan også gi enkle råd og vink gratis til sameierne i andre rettslige spørsmål. Skulle noen i sameiet ha behov for juridisk bistand, kan dette skje til priser lang under markedspris.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende dialog om mulig profesjonell styreleder for ditt sameie! Vi sender gratis tilbud.

Vi har erfarne og dyktige eiendomsadvokater som kan være profesjonelle styreledere. Prisen man betaler varierer, men vi har pakkeløsninger for ulike behov. De fleste sier det er billigere enn de trodde.

Spør oss nå

  • Skriv inn nøyaktig og detaljert, så får du et best mulig svar.
  • Du får svar innen 5 dager. 
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut