Forskjell borettslag og sameie. Dine rettigheter.

Lurer du på forskjellen mellom borettslag og et eierseksjonssameie? Kjøp og salg av brukte boliger reguleres av avhendingsloven. Interne forhold i borettslaget reguleres av borettslagloven, mens interne forhold i et sameie reguleres i eierseksjonsloven. Les alt om de fire viktigste forskjellene her.

Både andelseier og sameieren har enerett til å bruke en bestemt bolig. I tillegg har man rett til å bruke fellesarealer. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på urimelig eller unødvendig vis være til skade eller ulempe for andre andelseiere eller seksjonseiere. Styret kan vedta vanlige ordensregler for eiendommen.

Forskjell borettslag - sameie

Det er fire viktige forhold som skiller borettslaget fra sameiet.

Vedlikehold
Borettslagslovens regler om vedlikeholdsplikt gjelder hvis det i vedtektene eller ved avtale ikke er fastsatt en annen fordeling av vedlikeholdsplikten. Borettslagslovens regler fordeler vedlikeholdsplikten slik at andelseieren hovedsakelig har ansvaret innenfor boligens fire vegger, mens borettslaget har ansvar for vedlikehold av bygningskroppen, fasaden og øvrige fellesarealer.
Andelseieren skal holde boligen i forsvarlig stand. Forøvrig vil borettslaget ha ansvar for vedlikehold av bygningen og eiendommen ellers, så langt det ikke er andelseiers ansvar.
Borettslagsbeboers vedlikeholdsansvar dekker bl.a.:
• Vinduer, rør, ledninger, inventar, utstyr, apparater og innvendige flater i boligen.
• Nødvendig reparasjon eller utskifting av rør, ledninger, inventar, utstyr, apparater, tapet, golvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.
• Andelseier vedlikeholdsansvar omfatter ikke utskifting av vinduer og ytterdører til boligen, eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner. Vedlikeholdsplikten gjelder også utbedring av tilfeldig skade.
Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen ellers i forsvarlig stand, så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden kommer av mislighold fra en annen andelseier.
Borettslagets vedlikeholdsansvar omfatter bl.a.:
• Skifte av vinduer og ytterdører til boligene
• Reparasjon og utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner.
• Felles rør, ledninger, kanaler og andre fellesinstallasjoner som går gjennom boligen.
Også etter eierseksjonsloven er det seksjonseieren som har ansvaret for det indre vedlikehold knyttet til boligen, mens sameiet har ansvaret for vedlikehold av bygninger og fellesarealer. Også i sameiet kan det vedtektsfestes en annen fordeling av vedlikeholdsansvaret.

Fellesfinansiering
Et kjennetegn ved borettslaget er at det er borettslaget som eier og vedlikeholder bygget. Borettslaget har eierrådigheten over alle boligene i borettslaget, pantsetter alle borettslagets eiendommer under ett. I et eierseksjonssameie er det den enkelte sameier som har eierrådigheten over boligen han bor i, slik at eierseksjonssameiet ikke kan pantsette boligene. De enkelte seksjonene må pantsettes hver for seg av den enkelte sameier. Denne forskjellen gjør det mer komplisert å få finansiert fellesarbeider i eierseksjonssameier sammenlignet med borettslag.

Ansvarsforholdet
En medeier i et eierseksjonssameie vil hefte for sameiets felles forpliktelser i forhold til sin sameiebrøk. Andelseieren i borettslaget vil derimot ikke ha noe direkte økonomisk ansvar overfor borettslagets kreditorer. Andelseieren vil derimot overfor borettslaget være ansvarlig for sin del av fellesgjelden. Ved å si opp boretten og flytte ut, kan borettslagsbeboeren kvitte seg med ansvaret for fellesgjelden. Det gjelder selv om han ikke får solgt andelen. Eierseksjonssameieren vil ikke bli kvitt sine forpliktelser bare ved å flytte fra seksjonen.

Dokumentavgift
Ved kjøp av en eierbolig må du betale 2,5 prosent av omsetningsverdien i dokumentavgift til staten. Ved kjøp av bolig i borettslag betaler man ikke dokumentavgift. I stedet vil det kunne påløpe eierskiftegebyrer.

Lurere du på noe mer? Spør oss om dette

Spør oss nå

  • Skriv inn nøyaktig og detaljert, så får du et best mulig svar.
  • Du får svar innen 5 dager. 
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut