Hva er et sameie?

Hvilken lov har regler om sameie?

Det finnes særlover som regulerer ulike typer av sameier.

En generell lov som regulerer sameie er lov nr. 6, fra 18. 06. 1965. Det er viktig å merke seg at loven sine regler er fravikelige. Det vil si at det i en sameieavtale kan avtales regler som avviker fra sameieloven sine regler. Denne artikkelen har utgangspunkt i sameieloven sine regler.

Sameieloven er ikke uttømmende. Det betyr at det er en rekke rettslige spørsmål som loven ikke gir svar på.

Hvem kan lage et sameie?

Sameie kan lages mellom to eller flere personer. Det kan f.eks være to samboere som kjøper en leilighet sammen.

Sameie kan også inngås mellom to eller flere selskaper eller andre sammenslutninger, eller et selskap og en privatperson.

Hvordan oppstår et sameie?

Sameie oppstår vanligvis når to eller flere personer blir enige om å kjøpe en gjenstand sammen. Sameie kan også oppstå ved arv. F.eks ved at tre søsken arver en feriebolig sammen. 

Har to parter en sammenvevd økonomi, kan det være naturlig å betrakte en gjenstand de kjøper som å være i sameie.

Hvor stor del av sameiegjenstanden eier hver sameier?

Hvor stor andel hver sameier skal eie, kan sameierne avtale seg imellom. Sameiernes andeler trenger ikke være like store. For å unngå konflikter er det en fordel at sameierne ved kjøpet avtaler hvor stor del hver av dem skal eie.

Hvis ingen ting er avtalt eier de i utgangspunktet en halvdel hver.

Bør man lage en sameieavtale?

Har man ingen sameieavtale gjelder reglene i sameieloven. Reglene i sameieloven passer ikke bra for alle typer forhold.

Når man kjøper en ting sammen er det derfor viktig å tenke over om man ønsker det skal gjelde andre rettigheter eller plikter enn de som følger av sameieloven.

Hvordan bør en sameieavtale utformes og hva bør reguleres i en sameieavtale?

Ta gjerne utgangpunkt i sameieloven for å få forslag til hva som bør være med i en sameieavtale. Suppler eller korriger loven sine regler etter hva som passer for deres forhold.

Som eksempler på ting som bør avtales i en sameieavtale er hvor store andeler hver enkelt eier, bruk, vedlikehold, når og hvordan oppløsning av sameie skal skje og fordeling av utgifter.

En sameieavtale bør gjøres skriftlig. Alt dere avtaler bør skrives ned i sameieavtalen for senere å unngå konflikt om hva som er avtalt.

Spør oss nå

  • Skriv inn nøyaktig og detaljert, så får du et best mulig svar.
  • Du får svar innen 5 dager. 
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut